Home arrow Flyer
...
flyer PDF Print

PERSOONLIJK MEESTERSCHAP VOOR MEDICI

Effectief communiceren in de medische praktijk

COMMUNICATIE IS ONZE CORE-BUSINESS 
In de gezondheidszorg neemt de druk op de artsen toe. Er moeten steeds vaker onder tijds- of emotionele druk belangrijke prestaties geleverd worden. U verstaat uw vak, u volgt bijscholing op vakinhoudelijk gebied en bent medisch goed onderlegd in de complexe vraagstukken waar uw clienten en hun systeem u mee confronteren. Toch lukt het niet altijd om dat wat u weet en belangrijk vindt zodanig te communiceren naar anderen dat zij uw standpunt begrijpen en waarderen.
Dit zien we terug in de gesprekken met kritische (vertegenwoordigers van) clienten, in de moeite die onze collega's soms hebben om binnen hun organisatie de ruimte te krijgen om hun werk naar behoren te verrichten en in de belemmeringen die wij op landelijk niveau ontmoeten in het profileren van ons vak.

Het is niet voor niets een feit dat het overgrote deel van de klachten en tuchtrechtelijke procedures tegen artsen in essentie gaan over (een gebrek aan)  kwaliteit van de communicatie.

DE KWALITEIT VAN ONZE COMMUNICATIE BEPAALT VOOR EEN BELANGRIJK DEEL DE KWALITEIT VAN ONS WERK 

Herkent u dat? Na een belangrijk gesprek dat niet naar tevredenheid verliep, voelt u zich minder goed. U functioneert daarna niet helemaal op uw topniveau en ook interacties met anderen verlopen minder positief dan anders. Als dat belangrijke gesprek daarentegen succesvol verloopt, gaat u verder met nieuwe energie en veerkracht. Interacties met anderen daarna verlopen positiever en gemakkelijker.  Communicatie bepaalt ook voor uzelf voor een belangrijk deel hoe u aankijkt tegen uw werksituatie en de door u en anderen geleverde prestaties. Hoe zou het zijn als u vrijwel altijd tevreden kon zijn over interacties met anderen. Hoe zou het zijn als u en uw communicatiepartner zich in elke interactie met u gehoord en begrepen voelen?

MEER GRIP OP INTERACTIES, EFFECTIEF BEINVLOEDEN EN MEER PLEZIER IN ONS  WERK

In de training Persoonlijk Meesterschap maakt u kennis met een aantal onderbelichte aspecten van uw communicatie. U wordt u bewust van de schat aan informatie die u (grotendeels onbewust) ontvangt en uitzendt. Door deze informatie te herkennen en te benutten, wordt uw communicatie effectiever, haalt u vaker het gewenste doel (of beter) en beleeft zowel u als degene waarmee u communiceert het contact als aangenaam en respectvol.

In onze communicatie spelen emoties over het algemeen een belangrijke rol. Indringende gesprekken die de essentie van het leven raken, zijn voor de meeste artsen dagelijkse realiteit. Hierbij komen vaak heftige emoties naar boven, zowel bij de gesprekspartner als bij onszelf. Deze emoties bepalen soms rechtstreeks, soms onbewust het eindresultaat van het gesprek, het gevoel waarmee gesprekspartners uiteen gaan en vervolgacties ondernemen. Communiceren met en over emoties is een vak apart. Het waarnemen van emoties, het erkennen van het signaal dat deze emoties afgeven en vervolgens het constructief benutten van dat signaal in de communicatie, zonder dat de emotie de controle overneemt, maakt ook de meer beladen gesprekken tot bijzondere ontmoetingen waarin heel bijzondere resultaten kunnen worden geboekt.

Overtuigingen spelen een belangrijke rol in onze communicatie met onszelf en met anderen. Veelal zijn we ons niet bewust van die overtuigingen. Hierdoor reageren we soms in vaste patronen op bepaalde situaties.  Door het onderzoeken en desgewenst veranderen van onderliggende overtuigingen worden oude valkuilen in ons gedrag geelimineerd en ervaren we keuze en vrijheid in onze reacties.
"FOR THINGS TO CHANGE, WE HAVE TO CHANGE"

Samen met verpleeghuisarts / trainer Ans Mulders en trainer / coach Anatol Kuschpeta bent u in staat om op een vernieuwende manier in uw beroep te staan. U ontdekt stukjes van uzelf die tot nu toe teveel toegedekt zijn gebleven. U ontwikkelt kracht en energie waarmee u het beste uit uzelf kunt halen. En uit anderen. Niet de omstandigheden zijn bepalend voor uw dagelijks werk, maar uzelf. Deze masterclass leert u een eigen koers varen, ondanks alle klippen. Leert u om met de vragen om te gaan die zo veelvuldig op u worden afgevuurd. En geeft u drive om anderen te inspireren.


DIT LEVERT PERSOONLIJK MEESTERSCHAP U PRAKTISCH OP

Verbetering van de kwaliteit van uw communicatie, 10% verbaal, 90% non-verbaal, waarbij u zich bewust wordt van de schat aan informatie die u vaak onbedoeld ontvangt. Het helpt u de interactie tussen u en anderen op een hoger plan te brengen.

Ieder mens leeft vanuit bepaalde overtuigingen. Het risico daarvan is dat ze uw eigen functioneren en dat van anderen kunnen belemmeren. U leert door het herkennen en aanpassen van overtuigingen meer effectiviteit in uw en andermans werk te brengen.

U krijgt anatomische les over "het gevoel" en leert hoe u de emoties van uzelf en anderen kunt herkennen en sturen.


Copyright 2005 - Ans Mulders - Anatol Kuschpeta
Persoonlijk Meesterschap - Een activiteit van de New Life University